HARTMANN ScandiCare AB
Sårbehandling > Studier

Studier

Studier av behandlingar med olika typer av sår produkter.

Antiseptiska preparat vid sårbehandling  
Mot bakgrund av det globala hotet om ökande antibiotikaresistens är det angeläget att finna alternativ/komplement till antibiotika. Sårbehandling utgör en stor del av den totala sjukvården som bedrivs både inom akutsjukvård, primärvård och inom äldreomsorgen.

Behandling av kroniska/långsamläkande sår  
Idag behandlas endast 60% av patienterna med fuktiga/moderna sårbehandlingsprodukter, även om nästan 90% av läkarna skulle använda dem i första hand.

Observationsstudie bekräftar: Atrauman Ag främjar sårläkning  
Med salvförbandet Atrauman Ag kan patienter med kroniska eller långsamt läkande sår behandlas effektivt. Detta har bekräftats av en observationsstudie på 624 patienter.

Diabetesfot: hydroaktiva sårförband underlättar läkningen  
Om makro- och mikrocirkulationen i huden störs, kan ett kroniskt sår utvecklas. En artikel i den medicinska tidskriften Lancet ger en översikt av den biologiska och molekylära sårläkningsprocessen.