HARTMANN ScandiCare AB
Operation

Operation

Mer säkerhet och komfort i operationssalen är det mål HARTMANN försöker nå med sina produkter. Här betyder säkerhet främst att förhindra kontamination medan komfort betyder följsamhet och mjukhet för användaren. Genom att erbjuda säkert och komfortabelt draperingsmaterial och personalklädsel hjälper vi till att förhindra kontamination på ett ytterst effektivt sätt. Vi bedriver ständig vidareutveckling av material och sortiment för en ännu säkrare och komfortablare operationsmiljö.

Aktuellt

Känn själv!  
Nya Foliodrape ger ännu bättre drapering och antiglid egenskaper!

Ännu bättre användarkomfort med den nya combitapen  
Foliodress Comfort med den nya combitapen