HARTMANN ScandiCare AB
Om HARTMANN

Om HARTMANN

HARTMANN-ScandiCare AB ingår som ett helägt dotterbolag till PAUL HARTMANN AG med säte i Heidenheim, Tyskland. HARTMANN-koncernen är ett av Europas största företag inom Medicinteknik med verksamhet inom affärsområdena Hygien, Sårbehandling, Operation och Desinfektion. Koncernen sysselsätter 10.220 personer över hela världen och den totala försäljningen år 2012 uppgick till 15,2 miljarder SEK

 

Från HARTMANN-ScandiCare med 25-talet anställda leder vi HARTMANNs verksamhet i Skandinavien och servar den skandinaviska marknaden tillsammans med våra försäljningsbolag i Danmark och Norge.

Presentation
Historik
Miljöarbete och CSR