HARTMANN ScandiCare AB
Tjänster > HILMAS Kvalitetssäkring

HILMAS Kvalitetssäkring

Minska vårdkostnaderna men inte vårdkvaliteten - ett musklick från optimal inkontinensförsörjning.

För att få en långsiktigt mer effektiv inkontinensförsörjning erbjuder vi kostnadsfritt dataprogrammet HILMAS.
På basis av de faktiska förhållandena på vårdinrättningen räknar HILMAS fram det individuella behovet hos varje vårdtagare och tar fram en förbrukningsplan.

På detta sätt får varje vårdtagare den optimala produkten, kostnaden minimeras och logistiken på avdelningen förbättras. Dessutom kan man enkelt ta fram kostnadsanalyser för uppföljning.


 Mer om HILMAS