HARTMANN ScandiCare AB
Inkontinens > Studier > Även liten inkontinens påverkar livskvalitén

Även liten inkontinens påverkar livskvalitén

Även de som drabbas av liten inkontinens beklagar sig över ökad fysisk och psykisk ohälsa med självvald isolering som följd.

Även liten inkontinens kan leda till emotionella problem.

En undersökning utförd av forskare från Leipzig och Giessen visar att även liten urininkontinens kan drabba patienter hårdare än vad man tidigare antagit. Man klagar på ökad fysiska och emotionella problem såsom gasbildning, led-, hjärt- och magproblem samt problem med erektion, ångest, depression och utmattning. Ju yngre den drabbade är, desto högre upplevs stressen. Dessutom är kvinnor drabbade oftare än män.

Inkontinens kan leda till begränsning av sociala aktiviteter, ångest och slutligen isolering. Behandlande läkare har ofta underskattat de negativa effekterna på livskvalitén eftersom deras huvudsakliga fokus legat på graden av inkontinens. Av denna anledning behöver även personer med liten inkontinens integrerad vård samt utförlig information om vilka produkter som finns tillgängliga för att förbättra deras liv.