HARTMANN ScandiCare AB
Inkontinens > Tips för behandling och omvårdnad > Urininkontinens: Dubbel vård betyder inte dubbelt så dyrt

Urininkontinens: Dubbel vård betyder inte dubbelt så dyrt

Att använda flera inkontinensprodukter samtidigt förbättrar inte skyddet mot läckage men leder däremot ofta till trycksår och hudirritationer. En modern produkt är tillräcklig för optimal vård.

Moderna inkontinensprodukter har tre lagers absorptionsdyna och är utformade för olika typer av inkontinens. Det finns en lämplig produkt för varje situation.

 

I praktiken är dock dubbla skydd en metod som ofta används, det vill säga man kombinerar två absorberande produkter, och använder allt-i-ett skyddet som fixering. Personalen kanske tror att detta gör inkontinensskyddet säkrare och att det skonar patienten från obehaget att byta skydd för ofta.

 

Sådana "hemmagjorda" metoder är inte bara dyra. De kan också leda till trycksår, värmeutslag och hudirritationer. Dessutom förlorar det yttre skyddet något av sin passform då det inre tas bort med ökad risk för läckage som följd.

 

Slutsats: För optimal och kostnadseffektiv vård – använd ett inkontinensskydd åt gången.