HARTMANN ScandiCare AB
Inkontinens > Tips för behandling och omvårdnad > Toaletträning kan förhindra ofrivillig urinavgång

Toaletträning kan förhindra ofrivillig urinavgång

I många fall kan toaletträning vara till god hjälp för att förbättra blåskontrollen.

Ofrivillig urinavgång kan vara en stor börda för dem som är drabbade. Det finns flera möjliga sätt att främja kontinens. Ett exempel är toaletträning som visat sig ge bra resultat vid ansträngnings-, trängnings- och blandinkontinens.

I många fall kan regelbundna toalettbesök, skräddarsydda efter individens tömningsmönster, förbättra blåskontrollen

Under toaletträningen, som pågår under flera dagar, förs en journal över toalettbesöken. I journalen noteras tidpunkten för blåstömning, urinmängden och mängden intagen vätska. Ofta visar det sig att den drabbade går på toaletten vid regelbundna tider. Det är därför viktigt att påminna honom/henne om att gå på toaletten eller att följa med på toaletten innan det är för sent. På så sätt övas ett regelbundet mönster in och antalet ofrivilliga urinavgångar minskas.

Inkontinensprodukter ger ökad säkerhet

För att undvika "obehagliga upplevelser" under toaletträningen, finns skydd som är enkla att ta på på egen hand, så som skydd i byxmodell (t ex MoliCare Mobile) som man drar på precis som vanliga underbyxor. Toaletträning och lämpliga skydd kan alltså vara till hjälpa för att återfå kontrollen över blåsan och förbättra livskvaliteten för personer med urininkontinens.