HARTMANN ScandiCare AB
Sårbehandling > Studier > Antiseptiska preparat vid sårbehandling

Antiseptiska preparat vid sårbehandling

Mot bakgrund av det globala hotet om ökande antibiotikaresistens är det angeläget att finna alternativ/komplement till antibiotika. Sårbehandling utgör en stor del av den totala sjukvården som bedrivs både inom akutsjukvård, primärvård och inom äldreomsorgen.

Läs studien av Christina Lindholms, Leg. sjuksköterska med.dr. senior professor, som finns bifogad till höger.