HARTMANN ScandiCare AB
Om HARTMANN > Miljöarbete och CSR > Vårt ansvarstagande

Vårt ansvarstagande

I HARTMANNS sociala ansvarstagande ingår flera olika delar:

Ekonomiskt ansvarstagande. Vi skall ha en sund, lönsam verksamhet som bedrivs på ett etiskt sätt

Miljömässigt ansvarstagande. Vi verkar aktivt för en bra miljö

Socialt ansvarstagande. Vi verkar för en god arbetsmiljö, jämställdhet och balans på arbetsplatsen samt har ett samhällsengagemang