HARTMANN ScandiCare AB

Miljöpolicy

Miljöpolicyn gäller hela företaget och alla anställda.

Det är allas ansvar att i den dagliga verksamheten arbeta i linje med miljöpolicyn. I samverkan med medarbetare och leverantörer verkar HARTMANN aktivt för en bra miljö. Vårt miljöarbete förbättras ständigt med utgångspunkt från våra mål.

 

HARTMANN strävar efter att dess produktsortiment utformas så att det bidrar till en kretsloppsanpassning i samhället.

 

HARTMANN strävar efter att miljöpåverkan från den tillverkning och de transporter som verksamheten ger upphov till minskas.

 

HARTMANN´s leverantörer av produkter, emballage och transporter bedöms med hänsyn till sitt miljöarbete.

 

HARTMANN följer de miljölagar som är relevanta för oss.